Thư viện video của Đông OBGYN cung cấp cho bạn thông tin có giá trị từ các bác sĩ và y tá của chúng tôi về một số chủ đề OB-GYN. Thư viện bao gồm hướng dẫn về các chủ đề như chuyến thăm đầu tiên của bạn, thăm khám trước khi sinh, thuốc trong khi mang thai, dinh dưỡng trong khi mang thai và một số người khác. Tài liệu này nhằm mục đích cung cấp thông tin và hữu ích nhưng không thay thế lời khuyên và sự chăm sóc từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi. Điều quan trọng là tiếp tục với các chuyến thăm thường xuyên và chỉ thị y tế. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những chủ đề này hoặc các chủ đề khác, xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (205) 838-3036.