Monogram thai sản là một chương trình miễn phí, tuyệt vời dành cho tất cả phụ nữ sinh tại St. Vincent's Birmingham và cho phép bạn gặp Nhà thiết kế Sinh đẻ và Chuyển dạ, xem tất cả các dịch vụ mà Lao động và Chuyển phát của chúng tôi cung cấp, và lên kế hoạch cho ngày sinh nhật đặc biệt của bạn .

Bạn sẽ được khuyến khích gọi và sắp xếp cuộc hẹn của mình tại 205-212-MOMS. Bạn nên có thai ít nhất 34 tuần trước cuộc hẹn. Lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ của bạn và những người hỗ trợ lao động khác đến thăm tuyệt vời này!

Thăm thai sản Monogram
Xem các sự kiện xảy ra tại St. Vincent's