Vài điều trong cuộc sống quan trọng hơn sức khỏe của bạn và sức khỏe của những người thân yêu của bạn ... bây giờ có một cách mới để quản lý những gì quan trọng nhất.

Đông OBGYN đã hợp tác với Sức khỏe Athena để bạn có thể:

 • Nhắn tin an toàn cho đội ngũ chăm sóc của bạn
 • Xem lại các cuộc hẹn
 • Yêu cầu nạp thuốc theo toa hoặc xem kết quả phòng thí nghiệm
 • Gửi hồ sơ của bạn cho các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe khác
 • Hoàn thành bảng câu hỏi lịch sử sức khỏe trực tuyến trước chuyến thăm của bạn
 • Thanh toán trực tuyến

  Tạo một tài khoản nhanh chóng và dễ dàng:

  • Yêu cầu một nhân viên Đông OBGYN gửi email cho bạn một liên kết đăng ký
  • Mở liên kết
  • Trả lời một vài câu hỏi xác minh dữ liệu
  • Chuyến thăm Sức khỏe Athena để đăng nhập
  Truy cập Cổng thông tin bệnh nhânBạn sẽ rời khỏi trang web OBGYN phía Đông
  Image