Các liên kết sau bao gồm thông tin có giá trị cho sức khỏe của bạn. Thông tin được cung cấp cho mục đích giáo dục và được sử dụng như một phần bổ sung cho tư vấn y tế chuyên nghiệp. Bạn không nên sử dụng thông tin về điều này, hoặc bất kỳ trang web nào, để chẩn đoán hoặc điều trị một tình trạng y tế. Nếu bạn có một tình trạng y tế nghi ngờ, xin vui lòng liên hệ với một chuyên gia y tế.

Trang web của Quốc hội Hoa Kỳ về Sản phụ khoa có nhiều ấn phẩm giáo dục bệnh nhân trên trang web của họ. Có thông tin về một số chủ đề bao gồm: mang thai, chuyển dạ và sinh nở, ngừa thai, các vấn đề phụ khoa, các thủ tục đặc biệt và sức khỏe của phụ nữ. Vui lòng theo liên kết này để truy cập các ấn phẩm đó:  www.acog.org/patient.

Image

Sự ngừa thai

Đặc biệt là cho thanh thiếu niên

Vấn đề phụ khoa

Sức khỏe phụ nữ

    Chuyển dạ, sinh nở và chăm sóc sau sinh

    Thai kỳ

    Thủ tục đặc biệt