Bạn muốn bệnh nhân tương lai hiểu gì về bạn và phong cách hay cách tiếp cận với y học?


"Cách tiếp cận với y học của tôi luôn là đối xử với mọi bệnh nhân như thể họ là người nhà của tôi. Tôi đối xử với bệnh nhân của mình như tôi muốn mẹ tôi, vợ tôi, con gái tôi, em gái tôi được điều trị.

Phương pháp tiếp cận tổng thể của tôi để chăm sóc bệnh nhân là Y học trung tâm bệnh nhân. Tôi dành thời gian cho mọi bệnh nhân để tôi có thể lắng nghe những vấn đề và mối quan tâm của họ. Tôi cố gắng không bao giờ làm cho bệnh nhân của tôi cảm thấy vội vàng.

Tôi dành thời gian để giáo dục bệnh nhân của mình để họ có thể sở hữu sức khỏe của họ. Tôi muốn trao quyền cho họ để có thể đưa ra quyết định sáng suốt về chăm sóc sức khỏe của họ và hiểu lý do tại sao tôi quản lý họ theo cách của tôi.

Tôi thích vui vẻ và đùa giỡn với bệnh nhân của tôi. Tôi cố gắng tạo ra một môi trường đáng tin cậy, không phán xét. Tôi tin rằng để cung cấp sự chăm sóc tốt nhất có thể, phải có sự giao tiếp trung thực cởi mở. Tôi cố gắng hết sức để thúc đẩy một môi trường và mối quan hệ khuyến khích giao tiếp cởi mở này. "

- Tiến sĩ Francillon

Dr. Ludwig Francillon’s approach to women’s healthcare is to treat each patient as if she were a family member. He takes the time to fully listen to their concerns and believes in educating patients to empower them to make informed decisions about their health care. Dr. Francillon enjoys building long-term relationships with patients and they describe him as a very kind and gentle physician. He is especially grateful for the honor of delivering babies and bringing new life into the world.

Dr. Francillon received a bachelor’s degree in business administration with a minor in biology, chemistry and computer science from the University of Alabama. He graduated from the University of Tennessee College of Medicine, where he also completed his medical school residency and served as chief resident. Dr. Francillon is a Fellow of the American Congress of Obstetricians and Gynecologists, and is Board Certified in Obstetrics and Gynecology. His OB-GYN expertise includes high-risk obstetrics, minimally invasive surgery, including robotic-assisted surgery, laparoscopy and hysteroscopy, as well as general health and wellness counseling. Dr. Francillon is a member of the Greater Birmingham OB-GYN Society and the Mineral District Medical Society.

Dr. Francillon and his wife Esta’ have two precious daughters. He is a devoted father who enjoys coaching his daughter’s soccer team and capturing those special moments of childhood through photography. Other favorite pastimes include traveling, restoring furniture and college football.  He and his family are active members of Church of the Highlands and also enjoy spending time at the beach.e

Tìm hiểu các nhà cung cấp khác của chúng tôi: