Điện thoại

Đối với các cuộc hẹn, câu hỏi khẩn cấp, để liên lạc với một y tá và tất cả các câu hỏi khác, xin vui lòng gọi (205) 838-3036.

Nếu bạn thích, đối với các câu hỏi không khẩn cấp, bạn có thể điền vào mẫu liên hệ dưới đây.

Để gửi một tin nhắn an toàn, sử dụng Cổng thông tin bệnh nhân

Số fax của chúng tôi là 205-838-5832,

Địa chỉ

48 Công viên y tế Drive East
Phòng 355
Birmingham, AL 35235
Bản đồ & Chỉ đường

Giờ của chúng tôi:

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 4:30 chiều.

Chúng tôi đóng cửa vào các ngày lễ sau:

ngày kỷ niệm
Ngày Quốc Khánh 
Ngày lao động
Lễ Tạ ơn và thứ Sáu tuần sau
Đêm giáng sinh và ngày Giáng sinh
Đêm giao thừa và ngày đầu năm mới

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Không bao gồm thông tin nhạy cảm hoặc y tế trong mẫu này. Để gửi một tin nhắn an toàn, sử dụng Cổng thông tin bệnh nhân.